ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 1/2015, Битола, 29.07.2015