ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 1/2014, Битола, 21.07.2014