46 Државна изложба на детски ликовни творби на тема „Народната култура како трајна инспирација во моето творештво“