Проект „Коса“
Обредно заплетување, градски фризури, современи фризури
Ансамбл „Македонија“ Скопје, Широк сокак – 12:30 часот
28.07.2023
Илинденски денови Битола