ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – БИЛТЕН БРОЈ 5/2022, 30-07-2022