ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – БИЛТЕН БРОЈ 1/2022, 18-07-2022