Изложба на фотографии од Фондот на Браќата Манаќи
Лица и места / Faces and places
Одбрани етнографски фотографии од браќата Манаки
Во соработка со Државен Архив на Република Северна Македонија одделение
Битола
НУ Центар за култура – Битола, фоаје – 19:30 часот
20.07.2023