Детска ликовна работилница
„Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“
НУ Центар за култура – Битола, 09:00 часот
21.07.2023