Изложба „Везовите од Македонија“
Во соработка со НУ Музеј на Македонија – Скопје
НУ Завод и музеј Битола, мала сала 19:30 ч
22.07.2023