Детска ликовна работилница
„Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“
НУ Завод и Музеј – Битола, Свечен почеток во 10:30 часот
20.07.2023
Илинденски денови Битола