РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И ИГРИ

илинденски денови

за фестивалот

Првиот Републички фестивал на народни песни и игри “Илинденски денови” се одржа од 30 јули до 2 август 1971 година, во летната бавча на Домот на армијата во Битола, со учество на дваесет фолклорни ансамбли од цела Македонија.

низ бројки

година постоење
+
учесници
+
фолклорни групи
+
посетители

совет на фестивалот

Маја Андоновска Илијевски

директор на Центар за култура Битола

м-р Валентин Соклевски

Стручен соработник

Љупка Стефановска

етнокореолог/кореограф

почетоци

1971 год

Контакт и локација

ул. Широк Сокак бб, 7000 Битола

+389 71 252 132

ilindenskidenovi@gmail.com